Życie kulturalne i religijne więźniów KL Gross-Rosen – Dorota Sula

20,00

Na stanie

Kategoria:
Atrybut produktu: Norbert Konarzewski: Dorota Sula

Opis

Książka prezentuje przykłady życia kulturalnego i religijnego w KL Gross-Rosen. Autorka omawia zarówno te legalne czyli dopuszczane przez władze obozowe formy życia kulturalnego takie jak muzyka, sport, kino, radio, prasa i książki, plastyka i teatr, jak również te nielegalne, do których należą twórczość literacka i pamiętnikarska, oświata, grupy dyskusyjne. Jeden z rozdziałów poświęcony jest życiu religijnemu i związanymi z nim postawami moralnymi. Całość zamyka rozdział o przeżyciach obozowych, które znalazły odbicie w powojennej twórczości.

Informacje dodatkowe

Waga 0,24 kg
Norbert Konarzewski

Dorota Sula