Żydzi polscy w Konzentrationslager Gross-Rosen – Dorota Sula

32,00

Kategorie: ,
Atrybut produktu: Norbert Konarzewski: Dorota Sula

Opis

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Autorka omawia losy ludności żydowskiej, zamieszkałej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, Kraju Warty i w Generalnym Gubernatorstwie i ich drogę do obozów koncentracyjnych. Scharakteryzowała dwie fazy funkcjonowania obozu koncentracyjnego Gross-Rosen – jako filii KL Sachsenhausen i samodzielnie działającego obozu oraz sytuację osadzonych w nim polskich Żydów. Omówiła również najtragiczniejszą fazę, a mianowicie marsze ewakuacyjne części więźniów, a także wyzwolenie tych, którzy do końca wojny przebywali w podobozach i tam odzyskali wolność. Wielu z tych, którzy przeżyli dało świadectwo, obok którego nie wolno nam przejść obojętnie.

Informacje dodatkowe

Waga 0,6 kg
Norbert Konarzewski

Dorota Sula